Polityka prywatności

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa danych nasza firma również podjęła odpowiednie kroki. Pierwszym z nich jest poinformowanie Państwa o wszystkich czynnościach z tym związanych.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest JDC JEŹDZIMY DLA CIEBIE Krzysztof Książczyk, ul. Dunikowskiego 38a/51, 70-123 Szczecin, NIP 2530276343.

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We.

Skąd pozyskaliśmy dane?

 • Podczas zapytania wysłanego przez Państwo na adres e-mail biuro@jdc.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.jdc.pl
 • Podczas złożenia zlecenia przez Państwo na wykonanie usługi przez naszą firmę.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dane przetwarzane są w celu:

 • zawarcia umowy,
 • realizacji złożonego zlecenia,
 • wystawiania dokumentów księgowych,
 • podatkowym i księgowym,
 • kontaktu w celu przedstawienia oferty,
 • dopełnienia warunków umowy,
 • realizacji reklamacji wobec firm podwykonawczych.

Jak długo przechowujemy dane?

Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług.

Jak zgłosić zmianę danych lub skontaktować się z nami?

Mają Państwo prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • zmiany danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych – „do bycia zapomnianym”.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez JDC Jeździmy dla Ciebie, mogą Państwo się kontaktować w następujący sposób:
  – za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@jdc.pl,
  – za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny:

JDC Jeździmy dla Ciebie Krzysztof Książczyk,

ul. Dunikowskiego 38a/51,

70-123 Szczecin.

Komu udostępniamy dane osobowe?

 • Administrator będzie przekazywał dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT.
 • Firmom podwykonawczym realizującym podzlecenia zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie Regulamin.
 • Policji, Straży Granicznej, Służbie Celnej oraz innym organom nadzorczym.Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zamieściliśmy również na naszej stronie Regulamin.